Ennaltaehkäisevät palvelut

Työnantajan tulee järjestää ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Kela I), jos sillä on yksikin työntekijä työsopimus- tai virkasuhteessa. Sairaanhoidon (Kela II) järjestäminen on vapaaehtoista. Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluu mm. työpaikalla tehtävä työpaikkaselvitys, terveystarkastukset, ohjaus ja neuvonta sekä ensiapuvalmiuden ylläpito. Näiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää työkykyä ja terveyttä sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia, vaaroja ja haittoja yhteistyössä kanssanne. Työnantaja voi […]

Lue lisää
TTH-painotteinen sairaanhoito

Henkilöstön hyvinvointia voidaan tehostaa työterveyshuoltopainotteisella (TTH) sairaanhoidolla (Kela II) yhdessä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (Kela I) kanssa. Jokaisella vastaanottokäynnillä vastaanottajana toimii vakituisesti työskentelevä työterveyden ammattilainen, joka arvioi mahdollisen sairauden vaikutusta työkykyyn. Näin pystytään vaikuttamaan jo varhaisessa vaiheessa työkykyongelmiin ja tukemaan töihin palaamista parantumisen jälkeen. Sairauspoissaolot pysyvät hallinnassa ja kokonaiskustannukset jäävät usein pienemmiksi kun sairausvastaanotot keskittyvät työterveyshuoltoon.

Lue lisää
Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjä voi halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon ja saada siihen Kelasta korvauksia. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, jos yrittäjällä on yrittäjäeläkevakuutus (YEL). Työterveyshuollon korvauksen määrä Ehkäisevä työterveyshuolto: Työterveyshoitaja ja/tai -lääkäri tutustuu työpaikan olosuhteisiin ja työhön työpaikkaselvitysten ja työpaikkakäyntien avulla. Niillä kartoitetaan yrittäjän ja mahdollisten työntekijöiden työolosuhteita. Työterveyslääkäri ja -hoitaja voivat tehdä terveystarkastuksia ja ohjata laboratoriotutkimuksiin, radiologisiin tutkimuksiin […]

Lue lisää
Työfysioterapia

Työfysioterapeutti on ergonomian, tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja sairauksien ehkäisyn sekä työterveyden edistämisen asiantuntija, joka toimii osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä. Toiminta voi kohdistua työyhteisöön, fyysiseen työympäristöön ja yksittäiseen työntekijään. Työfysioterapeutti osallistuu työpaikkaselvityskäynneille sekä tekee suunnattuja ergonomiakäyntejä asiakasyrityksiin. Työkyvyn asiantuntijana työfysioterapeutti opastaa terveellisiin työskentelytapoihin työntekijän omassa työympäristössä. Työfysioterapeutin työhön kuuluvat yksilövastaanotot ja työntekijän työkyvyn arvioinnit. Työntekijöiden […]

Lue lisää
Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologi tekee yksilövastaanottotyötä ja tarvittaessa työntekijän yksilöllisen terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn arviointia sekä mm. kuntoutustarpeen selvittämistä. Hän osallistuu asiantuntijana työpaikkaselvityksiin, joissa kartoitetaan työyhteisön hyvinvointia sekä psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä. Työterveyshoitaja tai työterveyslääkäri voi ohjata työntekijän työterveyspsykologin vastaanotolle yksilökäynnille esimerkiksi stressioireiden, työssä selviämisongelmien tai työpaikan ihmissuhdeongelmien vuoksi. Työterveyspsykologin tutkimus työntekijän psyykkisen työkyvyn arvoimiseksi voi sisältää […]

Lue lisää