Työnantajan tulee järjestää ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Kela I), jos sillä on yksikin työntekijä työsopimus- tai virkasuhteessa. Sairaanhoidon (Kela II) järjestäminen on vapaaehtoista.

Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluu mm. työpaikalla tehtävä työpaikkaselvitys, terveystarkastukset, ohjaus ja neuvonta sekä ensiapuvalmiuden ylläpito. Näiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää työkykyä ja terveyttä sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia, vaaroja ja haittoja yhteistyössä kanssanne. Työnantaja voi jälkikäteen hakea korvauksia Kelalta työterveyshuollon kustannuksista.

Työterveyshuollon korvauksen määrä

Palvelujamme ovat mm:

  • työpaikkaselvitykset
  • terveystarkastukset
  • tietojen antaminen ja ohjaus
  • työssä selviytymisen seuranta
  • työyhteisön hyvän toiminnan edistäminen
  • aktiivinen sairauspoissaolojen hallinta