Työterveyspsykologi tekee yksilövastaanottotyötä ja tarvittaessa työntekijän yksilöllisen terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn arviointia sekä mm. kuntoutustarpeen selvittämistä. Hän osallistuu asiantuntijana työpaikkaselvityksiin, joissa kartoitetaan työyhteisön hyvinvointia sekä psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä.

Työterveyshoitaja tai työterveyslääkäri voi ohjata työntekijän työterveyspsykologin vastaanotolle yksilökäynnille esimerkiksi stressioireiden, työssä selviämisongelmien tai työpaikan ihmissuhdeongelmien vuoksi. Työterveyspsykologin tutkimus työntekijän psyykkisen työkyvyn arvoimiseksi voi sisältää haastattelun ohella psykologisia testejä tarpeen mukaan.

Työterveyspsykologi osallistuu tarvittaessa myös kriisityöhön, esimerkiksi työstä ja työtilanteista johtuvien psyykkisten reaktioiden hallitsemiseksi annettuun neuvontaan ja ohjaukseen.