Yrittäjä voi halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon ja saada siihen Kelasta korvauksia. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, jos yrittäjällä on yrittäjäeläkevakuutus (YEL).

Työterveyshuollon korvauksen määrä

Ehkäisevä työterveyshuolto:

Työterveyshoitaja ja/tai -lääkäri tutustuu työpaikan olosuhteisiin ja työhön työpaikkaselvitysten ja työpaikkakäyntien avulla. Niillä kartoitetaan yrittäjän ja mahdollisten työntekijöiden työolosuhteita.

Työterveyslääkäri ja -hoitaja voivat tehdä terveystarkastuksia ja ohjata laboratoriotutkimuksiin, radiologisiin tutkimuksiin tai muihin tutkimuksiin. Terveystarkastusten tiheys ja niihin sisältyvät toimenpiteet määräytyvät yrittäjän terveyden, työolosuhteiden, työn vaatimusten ja työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien mukaan.

Terveystarkastuksissa työterveyslääkäri ja/tai -hoitaja arvioivat myös kuntoutuksen ja muiden työkyvyn tukitoimenpiteiden tarvetta.

Sairaanhoito:

Yrittäjä voi hankkia työterveyshuoltona myös yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, josta on sovittava palveluntuottajan kanssa.